Dasar Borong

Berkuat kuasa 1 Januari 2015, Harga Diiklankan Minimum (MAP) pada semua produk K9 Sport Sack akan berkuat kuasa. Akaun antarabangsa mesti menggambarkan harga seperti yang diterjemahkan ke dalam mata wang tempatan mereka.

K9 Sport Sack LLC telah membina jenama pengiktirafan yang kukuh dan nilai persepsi yang tinggi sejak 2013. Dengan tidak mematuhi Harga Iklan Minimum (MAP) yang ditetapkan, penjual semula boleh mempunyai kesan dramatik untuk mengurangkan atau mengurangkan nilai yang dilihat oleh K9 Sport Jenama dan produk Sack. Internet, dengan impaknya di seluruh dunia, berpotensi menyebabkan kemudaratan besar kepada mana-mana produk syarikat jika ia diiklankan pada harga yang akan menghapuskan sebarang persaingan runcit yang sah. Dasar penentuan harga MAP kami bertujuan untuk mewujudkan harga runcit yang adil untuk semua pelanggan borong kami yang dihargai tanpa mengira platform jualan atau lokasi kedai. Oleh itu, K9 Sport Sack memerlukan semua cawangan jualan semasa dan masa depan produk K9 Sport Sack untuk bersetuju dan mematuhi keperluan dan sekatan berikut.


Dasar MAP berfungsi di bawah garis panduan berikut:

Carta harga MAP
 1. Harga Minimum yang Diiklankan untuk mana-mana K9 Sport Sack (Harga Minimum yang Diiklankan semasa—MAP--seperti yang diterbitkan pada helaian harga K9 Sport Sack) atau kadar pertukaran antarabangsa yang setanding. Harga MAP ditetapkan oleh K9 Sport Sack dan boleh diselaraskan oleh K9 Sport Sack mengikut budi bicara mutlaknya.
 2. MAP untuk semua produk K9 Sport Sack hendaklah tidak lebih daripada MSRP yang disediakan dalam Helaian Harga K9 Sport Sack.
 3. Dasar MAP terpakai kepada semua iklan produk K9 Sport Sack dalam mana-mana dan semua media, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, risalah, poster, kupon, pengirim surat, sisipan, surat khabar, majalah, katalog, katalog pesanan mel, Internet atau media elektronik yang serupa , televisyen, radio dan papan tanda awam.
 4. Jika harga dipaparkan di selain daripada kedai runcit batu bata dan mortar, sebarang perubahan atau perubahan lain bagi Harga Minimum yang Diiklankan adalah dilarang.
 5. MAP tidak menetapkan harga maksimum yang diiklankan. Semua peniaga dan wakil jualan boleh menawarkan produk K9 Sport Sack pada sebarang harga yang melebihi MAP.
 6. Dasar MAP K9 Sport Sack tidak dalam apa-apa cara mengehadkan keupayaan mana-mana peniaga untuk mengiklankan bahawa "mereka mempunyai harga terendah" atau, mereka "akan memenuhi atau mengalahkan mana-mana harga pesaing", bahawa pengguna harus "meminta harga" atau frasa import yang serupa asalkan harga yang diiklankan atau disenaraikan untuk produk tidak kurang daripada MAP.
 7. Peniaga bersetuju untuk memegang semua tanda dagangan dan hak cipta K9 Sport Sack sebagai hak milik K9 Sport Sack dan menggunakan bahan pengiklanan yang disediakan oleh K9 Sport Sack dengan cara yang dibenarkan sahaja.
 8. Kegagalan yang disengajakan atau berulang untuk mematuhi dasar ini akan mengakibatkan penamatan serta-merta sebarang peluang jualan dengan K9 Sport Sack. K9 Sport Sack berusaha untuk menjalankan perniagaan dengan peniaga atau wakil jualan yang meningkatkan imej K9 Sport Sack dan produknya. Ia adalah budi bicara mutlak K9 Sport Sack sama ada untuk memberikan notis awal atau mengeluarkan amaran sebelum mengambil sebarang tindakan di bawah polisi ini.
 9. Tapak web e-dagang dan runcit pihak ketiga: K9 Sport Sack tidak membenarkan penjualan sebarang produk di tapak runcit pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada Amazon.com, Ebay.com, Walmart.com, Sears.com, Jet.com atau mana-mana platform e-dagang lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu. K9 Sport Sack membenarkan penjualan produk di tapak web khusus kedai.
 10. Kontrak Rundingan: Dari semasa ke semasa ia mungkin diluluskan secara bertulis oleh K9 Sport Sack untuk menjual produk K9 Sport Sack tertentu pada harga di bawah MAP. Amaun diskaun dan tempoh masa akan ditentukan pada masa promosi yang diluluskan ini oleh K9 Sport Sack LLC.
 11. K9 Sport Sack boleh memulakan jualan dari semasa ke semasa dan dalam kes sedemikian MAP akan sama dengan harga jualan bagi item tertentu tersebut dan pada tarikh tertentu tersebut. K9 Sport Sack LLC akan menghantar notis terlebih dahulu dengan butiran khas.
 12. Wakil jualan produk K9 Sport Sack akan membekalkan salinan polisi K9 Sport Sack MAP kepada mana-mana penjual semula baharu atau sedia ada untuk diisi, diakui dan dikembalikan kepada K9 Sport Sack. Melakukannya akan mengikat penjual semula untuk mematuhi MAP dan keperluan penjual semula yang dinyatakan dalam dokumen ini. Tanpa pengesahan persetujuan penjual untuk mematuhi dasar MAP K9 Sport Sack berhak untuk menggantung bekalan produk K9 Sport Sack.

Dasar-dasar ini telah ditetapkan oleh K9 Sport Sack dan penasihat undang-undang untuk membantu memastikan legasi K9 Sport Sack sebagai pengeluar produk dan aksesori haiwan kesayangan yang berkualiti dan untuk melindungi reputasi nama dan produknya. Dasar MAP juga direka untuk memastikan pengedar dan wakil jualan mempunyai insentif untuk melabur sumber ke dalam perkhidmatan untuk pelanggan K9 Sport Sack.